ISTORIE

STUDIO TECNICO MEGEM s.r.l. este o societate constituită în anul 2010, rezultat al experienței profesionale a asociaților fondatori care de peste patruzeci de ani se ocupă de proiectare mecanică. Domeniile de aplicație au fost diversificate astfel încât astăzi ne propunem ca un birou de studii tehnice în măsură să furnizeze proiecte și desene specifice la cererea clientului. Sectoarele în care noi ne desfășurăm activitatea în mod obișnuit și în care am dobândit o experiență deosebită sunt: industria automobilistică, aeronautică, siderurgică și de ambalaje. Datorită faptului că ne ocupăm de automatizări industriale, analizări de procese și tehnologii de montaj, proiectăm de asemenea mașini speciale cum ar fi de exemplu, echipament robotizat pentru asamblarea de componente, stații și linii pentru montările finale, aparate de măsură și control. Totuși, activitatea noastră nu constă numai în studiul și dezvoltarea echipamentelor (detalii de construcție, desene globale de montare și piese de schimb, modelare și simulare): în afara de activitatea de proiectare, noi putem oferi toate acele activități aferente acesteia cum ar fi analiza procesului, verificările ergonomice (NIOSH), MTM, FMEA, FMECA, diagrame, topografii, tabele pentru sudură (în domeniile specifice de aplicare) și activității de documentare (gestiunea bazelor de date CAD, conversiuni matematice și elemente, traduceri de desene și redactarea manualelor).