CE FACEM

În continuare, enumerăm (în ordine alfabetică) activitățile principale pe care le desfășurăm, împărțite pe domenii de aplicare.

PROIECTĂRI MECANICE

AERONAUTICĂ

 • Unelte pentru îndepărtarea șpanului
 • Unelte de frezare cu C/N
 • Unelte de etanșare probă de presiune
 • Unelte de control joc
 • Calibre pentru controlul uneltelor
 • Unelte pentru prelucrarea paletelor pentru turbine
 • Unelte pentru prelucrarea componenților aeronautici
 • Călire în matrițe
 • Echipament pentru avion

AMBALARE

 • Instalații de împachetarea și de conservare a produselor alimentare

AUTOMOBILE și MIJLOACE DE TRANSPORT GREU

 • Linii / stații trim line
 • Linii / stații chassis line
 • Linii / stații final assembly
 • Linii / stații di îmbinare
 • Linii / roboți pentru sudura în puncte (automate / manuale)
 • Linii / roboți pentru sudura cu arc (automate / manuale)
 • Linii de asamblare motoare
 • Linii de asamblare schimburi
 • Linii de montare componenți (de exemplu frâne, volan, pompă apă auto…)
 • Manipulatori cu clește de prindere
 • Clește pentru robot
 • Paleți de transport, transportori și manipulatori

MAȘINI SPECIALE

 • Mașini de control (verificarea dimensiunilor / verificarea montărilor)
 • Mașini pentru depunerea filmelor subțiri (reactive-ion etching, sputtering)
 • Mașini de marcare (automatice în linie / automatice în afara liniei / manuale)
 • Mașini de control statoare / rotoare
 • Mașini pentru ambalarea metalică
 • Mașini de debitare
 • Mașini pentru montări finale
 • Mașini și proiecte la cererea specifică a clientului
 • Mașini pentru manipularea și stocarea materialelor

SIDERURGIC

 • cuptoare pentru tratarea termică
 • Prese
 • Laminoare
 • Echipamente pentru turnări prin injecție și topirea aluminiului
 • Stivuitoare

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

 • Documentație “as built” (actualizarea desenelor descentrate în comparație cu produsul existent)
 • Redactarea listelor pieselor de schimb
 • Redactarea diagramelor și topografiei
 • Redactarea de Fmea și Fmeca
 • Redactarea de Mașini Ledger și Mașini List (în optica întreținerii predictivă)
 • Redactarea manualelor de utilizare și întreținere
 • Fișe pentru demontarea componentelor mecanice ale mașinii și întreținerea – substituirea corespunzătoare
 • Explozii de montare
 • Transformări în 3D a desenelor în 2D
 • Adaptarea datelor CAD (desene 2D și 3D) ale specificărilor clientului
 • Administrarea datelor CAD (introducerea metadatelor și a pe etichetelor pe fișiere)
 • Încărcarea datelor și fișierelor pe Plm (data entry)
 • Administrări matematice a elementelor (transformarea modelelor CAD în formate diferite)
 • Traducerea desenelor în limba